درباره وزش فن 

 

وزش فن در سال 1383 با هدف ارتقا سطح تولیدات داخلی در اجرای پروژه های صنعتی  و ساختمانی و ارائه راهکارهای مناسب در صنعت تهویه تاسیس گردید تا در زمینه تولید فن و سیستمهای فیلتراسیون کمک حال صنعت کشور باشد و  نیاز صنعت کشور را در این زمینه از واردات برطرف نماید .در این واحد تولیدات مطابق جدیدترین تکنولوژی ساخته میشود و ابزارآلات پیشرفته و دقت بالا محصولات را در زمینه راندمان به حد مطلوبی رسانده است ...

 

ادامه...

 

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

<p style="text-align: justify;"><span style="color:#ffffff;"><span style="font-size:22px;"><span style="font-family:IRANSans;"><strong>درباره وزش فن&nbsp;</strong></span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

<p style="text-align: justify;"><span style="color:#ffffff;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:IRANSans;"><strong>وزش فن در سال 1383 با هدف ارتقا سطح تولیدات داخلی در اجرای پروژه های صنعتی&nbsp; و ساختمانی و ارائه راهکارهای مناسب در صنعت تهویه تاسیس گردید تا در زمینه تولید فن و سیستمهای فیلتراسیون کمک حال صنعت کشور باشد و&nbsp; نیاز صنعت کشور را در این زمینه از واردات برطرف نماید .در این واحد تولیدات مطابق جدیدترین تکنولوژی ساخته میشود و ابزارآلات پیشرفته و دقت بالا&nbsp;محصولات را در زمینه راندمان به حد مطلوبی رسانده است ...</strong></span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

<p style="text-align: left;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:IRANSans;"><strong><a href="/page/698/درباره-ما"><span style="color:#ffffff;">ادامه...</span></a></strong></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>